Centar za socijalnu skrb Ploče je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne Novine“, br. 157/13)

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.
Centar za socijalnu skrb Ploče osnovan je za područje Grada Ploča s pripadajućim naseljima.

Sjedište Centra je u Pločama, na adresi Dalmatinska 40. Centar zastupa i predstavlja ravnatelj.

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.


O nama

USTROJSTVO

Ustrojstvo Centra za socijalnu skrb Ploče Ministarstvo socijalne politike i mladih Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za ravnopravnost spolova Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pučki pravobranitelj Dubrovačko - neretvanska županija Grad Ploče

RADNO VRIJEME

7,00 – 15,00

RAD S KORISNICIMA

8,00 – 12,00

SVAKI RADNI DAN OSIM SRIJEDOM

DNEVNI ODMOR

10,00 -10,30

KONTAKT

Dalmatinska 40, Ploče 20340

Telefon: 020 679 071

Telefax: 020 679 019

Računovodstvo: 020 414 466

E-mail: info@czss-ploce.hr

O nama O nama