Vijesti - zbivanja - novi zakoni

VIJESTI

Prethodno objavljene vijesti

Organizatori simpozija  su:Hrvatska udruga socijalnih radnika,Udruga socijalnih radnika Dubrovnik i Centra za socijalnu skrb Dubrovnik,  pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku.

Simpozij je namijenjen stručnjacima u području socijalne skrbi zaposlenima u ustanovama socijalne skrbi, zdravstvu, tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, pravosuđu, obrazovanju, organizacijama civilnog društva, vjerskim organizacijama.

Cilj održavanja regionalnog Simpozija je razvoj i implementacija socijalnih usluga, stvaranje novih odnosa i suradnje, inovacija u socijalnoj skrbi koji uključuju nove strategije, koncepte, ideje, procese i usluge, a s ciljem da se odgovori potrebama u lokalnoj zajednici.

O ovoj temi govorili su predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,gđa.Tatjana Katkić Stanić, predstavnica  Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu  prof.dr.sc.Marina Ajduković,predsjednica HUSR gđa. Štefica Karačić, predstavnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije, predstavnici ustanova socijalne skrbi (Dubrovnik, Split, Korčula, Metković, Ploče), predstavnici strukovnih udruga, a ujedno je bila  i prilika za razmjenu iskustava i iznošenje primjera dobre prakse.


Regionalni Simpozij na temu: „SINERGIJA POTREBA I PRAKSE SOCIJALNOG RADA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ koji  se održao 27.04.2017 i 28.04.2017. u Dubrovniku

Izlaganje na temu, Resursi i ograničenja u socijalnoj skrbi lokalne zajednice Ploče  govorila  je ravnateljica CZSS Ploče Mila Kontić,  dok je ispred Udruge Dnevni boravak-pomoć i njega u kući za starije i nemoćne osobe, govorila predstavnica   soc. radnica  Slavenka Mušan .

U svom izlaganju Mila Kontić je iznijela  da je Centar za socijalnu skrb, ključna ustanova u sustavu socijalne skrbi u lokalnoj zajednici,pri tom se osvrnula na korisnike  u sustavu socijalne skrbi,na potrebe pojedinaca i obitelji koje trebaju podršku ,zaštitu i pristup uslugama. Navodeći kako  je sve veći izazov u ostvarivanju ciljeva  težnji da se promjeni postojeće stanje da bi bili bliže idealnom. Odgovornost u soc.radu smatra  dobar i suradan odnos na području lokalne zajednice  koji se sastoji od suradnje bez ugrožavanja integriteta drugog dionika. Širenje socijalne mreže  sastojalo bi  se  u povezivanju,  istraživanju potreba,planiranju prevencije i rješavanju socijalnih problema. Svakako  naglasak  socijalnog rada je  na prevenciji , gdje socijalni radnik zajedno s lokalnom zajednicom poboljšava okvirne uvjete socijalnog života korisnika. Ograničenja , razvojne probleme  i nedostatke  u LZ navodi: nedostatni kapaciteti smještaja(predugačke liste čekanja ), nejednakost dostupnosti usluga  na području LZ (urbano i ruralno stanovništvo),nedovoljno razvijene  izvan institucionalne usluge,nedostatan broj specijaliziranih timova za mentalno zdravlje za sve populacijske skupine,posebice mladeži i djece,nedostatni kapaciteti  skrbi za starije osobe s Alzheimerovom i ostalim demencijama,nerazvijeno udomiteljstvo (za starije ,za djecu…).

Potrebe u LZ  bi bila svakako  bolje povezivanje  i umrežavanje  na svim razinama,multidisciplinarni pristup-stvaranje multidisciplinarnih timova u rješavanju problema,povećanje dostupnosti podrške obitelji,obzirom na dob djeteta, (rana intervencija kod djece i mladih s intelektualnim teškoćama), jačanje programa prevencije obiteljskog i vršnjačkog nasilja,razvijati programe za visoko konfliktne roditelje tijekom i nakon razvoda braka, razvijati i podržavati programe koji se odnose na jačanje životnih vještina kod djece i razvijanje otpornosti na činitelje rizika, otvaranje dnevnih ili poludnevnih boravaka za djecu iz obitelji pod rizikom,podrška odgovornom roditeljstvu –škola za roditelje, razvijanje usluga i skrbi iz područja mentalnog zdravlja ….

Većina prijedloga odnosi se na povećanje dostupnosti savjetodavnih usluga roditeljima,djeci i obiteljima kroz različite resore,te  povećanje dostupnosti postojećih mjera i usluga  (naročito ruralna i teže dostupna područja).

Prijedlozi  za unaprjeđenje socijalne skrbi u LZ bi se odnosile na promoviranje , zagovaranje i pristupe  socijalnim inovacijama,senzibilizacija JLS za razvoj partnerstva s organizacijama civilnog društva i unapređenja kvalitete života u zajednici ,jačanje suradnje CZSS,ustanova,udruga i drugih dionika u pripremi i provedbi socijalnih programa i pružanju socijalnih usluga,omogućavanje  visoke kvalitete usluga koje su primjenjive  na korisnike u socijalnoj skrbi,osigurati kvalitetne soc.usluge da budu dostupne  korisnicima u sredinama u kojima žive.

S obzirom na promjene donošenjem novih zakona,transformacijom sustava Simpozij je zaključen pogledom u budućnost;    inovacije   u socijalnim mrežama kao odgovor na konkretne potrebe korisnika,nove ideje i suradnje koje doprinose unapređenju sustava  te ulogu strukovnih udruga u kreiranju takve budućnosti.


POZIV KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Sukladno Odluci o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2017./2018., omogućeno je svim učenicima osnovnih i srednjih škola u RH koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade i koji ostvaruju  pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018.god.

Korisnici Zajamčene minimalne naknade obvezni su Centru za socijalnu skrb dostaviti:

-potvrdu škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u šk. god. 2017./2018. upisan prvi puta u određeni razred, a za srednje strukovne škole i trajanje programa (zbog određivanja iznosa naknade)

-važeći IBAN tekućeg računa korisnika, a u slučaju da korisnik koristi zaštićeni račun, molimo da donesu IBAN zaštićenog tekućeg računa.

 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  će sredstva za sufinanciranje udžbenika isplatiti na dostavljeni IBAN.


Nadležni centri za socijalnu skrb, Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i  socijalnu politiku  i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ne snose odgovornost ako korisnik dostavi IBAN tekućeg računa koji je pod ovrhom ili ako, nakon što nadležni centar za socijalnu skrb dostavi podatke MZOS-u, naknadno dostavi podatke o zaštićenom računu.

Isplate učenicima koji ponavljaju razred nisu moguće jer je Odlukom jasno propisano da učenici ponavljači ne ostvaruju pravo na sufinanciranje udžbenika.


Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, s ciljem dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i za Nagradu za životno djelo.


Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno od 29. rujna do 14. listopada 2017. godine.  Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje.


Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uvelo je uslugu SocSkrb ePotvrda s ciljem omogućavanja korisnicima socijalnih usluga brži i jednostavniji pristup potvrdama o njihovom statusu u sustavu socijalne skrbi koje su potrebne za dokazivanje socijalnog statusa te ostvarivanje određenih prava u drugim sustavima.


Usluga ePotvrde za korisnike socijalne skrbi dio je elektroničkih javnih usluga u okviru projekta e-Građani. Sam sustav e-Građani projekt je Vlade Republike Hrvatske koji omogućava građanima moderniziranu, bržu i jednostavniju komunikaciju s javnom upravom. Ovakav način komunikacije pridonosi modernizaciji sustava, kao i smanjivanju administriranja i čekanja korisnika na izdavanje potvrda. Ovoj usluzi mogu pristupiti isključivo registrirani korisnici koji imaju e-Građani korisnički račun, na adresi https://egradjani.socskrb.hr/


Obavijest korisnicima ePotvrde za korisnike sustava socijalne skrbi  

Dubrovačko-neretvanska županija započela je u partnerstvu s udrugom Europski dom Dubrovnik provoditi dva projekta namijenjena mladima. Projekti će se provoditi do studenog 2018., a sufinancira ih Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je projekta izrade županijskog programa za mlade. Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Europski dom Dubrovnik, a glavni mu je cilj poboljšanje života mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U izradu županijskog programa za mlade bit će uključene udruge mladih i za mlade, jedinice lokalne samouprave te obrazovne, znanstvene, kulturne i socijalne ustanove s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Nakon usvajanja na Županijskoj skupštini ovaj će dokument biti temelj za definiranje županijske politike prema mladima u razdoblju 2018.–2021.

Paralelno s izradom županijskog programa za mlade, Županija sudjeluje i u provedbi aktivnosti info-centra za mlade. Nositelj ovoga projekta je Europski dom Dubrovnik, a uz Županiju, partner u provedbi je i Sveučilište u Dubrovniku. Projektne aktivnosti obuhvaćaju  informiranje i savjetovanje mladih iz svih dijelova županije o temama od njihova interesa i pomoć mladima u stjecanju vještina koje će im biti od koristi u osobnom i profesionalnom smislu.  

U svrhu utvrđivanja informativnih potreba mladih izrađen je upitnik na poveznici goo.gl/ZNeH5S. Svi koji imaju veze s mladima zamoljeni su podijeliti upitnik na svojim internetskim stranicama, putem mailing lista ili na društvenim mrežama, kako bi ga ispunilo što više mladih iz svih dijelova županije. Nakon što taj upitnik bude obrađen, informiranje mladih provodit će se putem individualnih kontakata, informativnih radionica, društvenih mreža i internetske stranice dnz-mladi.com, na kojoj će se objavljivati i obavijesti o tijeku izrade županijskog programa za mlade.Županija provodi dva projekta za mlade


SREDNJOŠKOLCI POSJETILI CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB U PLOČAMA

Povodom dana Srednje škole Fra Andrije Kačića Miošića maturanti gimnazije u pratnji profesorice Zorane Spremo, u srijedu 18. travnja 2018. godine, posjetili su Centar za socijalnu skrb u Pločama.


Ovaj studijski posjet bio je savršena prilika za upoznavanje s radom Centra, a onima  koji se još nisu odlučili kamo nakon srednje škole, ili pak nisu sigurni u svoju odluku bio je dobar poticaj za odabir zanimanja.


Uz pitanja učenika i profesorice o svemu što ih je zanimalo druženje je bilo interaktivno i zanimljivo, a maturanti su imali prilike proširiti svoje znanje te naučiti nešto novo. Između ostalog da djelatnici Centra svakodnevno pružaju građanima informacije, savjete, podršku i pomoć u poboljšanju kvalitete života kroz ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, posebno osjetljivoj skupini građana- maloljetnicima bez roditelja, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s teškoćama u razvoju, djeci i mladima s problemima u ponašanju, invalidnim osobama, starijim i nemoćnim, osobama lišenim poslovne sposobnosti, žrtvama obiteljskog nasilja, obiteljima pod rizikom, siromašnim i drugim osobama, koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.


Oni koji odluče pomagati ljudima koji se u svakodnevnom životu suočavaju s najrazličitijim socijalnim teškoćama do kojih dolazi zbog obiteljskih problema, siromaštva, nezaposlenosti, kriminala i drugog na raspolaganju je odabir zanimanja socijalnog radnika, psihologa, rehabilitatora ili pravnika.

Nacionalna kampanja za promicanje udomiteljstva SVAKO DIJETE TREBA OBITELJ

U Hrvatskoj stotine djevojčica i dječaka živi u dječjim domovima čekajući obitelj. Njihove mame i tate ne mogu se brinuti o njima, ali možda vi možete otvoriti svoje srce i svoja vrata nekome od njih.


Ako razmišljate o udomiteljstvu, pročitajte ovaj letak i nazovite besplatni telefon 0800 8282

Projekt “Zaželi danas za bolje sutra - Grad Ploče

Danas su u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Pločama svečano uručeni ugovori i prigodni darovi za 20 žena s područja grada Ploča koji su dio projekta „ZAŽELI danas za bolje sutra – Grad Ploče“.

Grad Ploče pristupio je projektu „Zaželi danas za bolje sutra“, a koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Odlukom o financiranju od 21. rujna 2018.g., odobrilo je financiranje projektnog prijedloga Grada Ploča, ZAŽELI danas za bolje sutra, u 100% iznosu od 4.064.667,47 kn.

Projekt će se financirati 85% sredstvima Europskog socijalnog fonda (EU) i 15% sredstvima Državnog proračuna (RH).

Nositelj projekta je Grad Ploče, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik i Centar za socijalnu skrb Ploče.

Cilj projekta je omogućiti zapošljavanje i pristup tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina, odnosno nezaposlenim ženama s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, što je u konačnici rezultiralo zapošljavanjem 20 žena.

Također, žene koje budu uključene u projekt završiti će dodatne programe obrazovanja/osposobljavanja koji će se definirati u skladu sa potrebama za radnom snagom na lokalnom tržištu rada, a sve s ciljem povećanja njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.


PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA O DROGAMA

RADNO VRIJEME

7,00 – 15,00

RAD S KORISNICIMA

8,00 – 12,00

SVAKI RADNI DAN OSIM SRIJEDOM

DNEVNI ODMOR

10,00 -10,30

KONTAKT

Dalmatinska 40, Ploče 20340

Telefon: 020 679 071

Telefax: 020 679 019

Računovodstvo: 020 414 466

E-mail: info@czss-ploce.hr

O nama O nama